Terapie na míru

Nabízím odbornou pomoc při pohybových potížích, bolestech pohybového aparátu, nespavosti, stresu a z něho plynoucích onemocnění.

Terapie na míru je koncept, na kterém svoji práci stavím.

Léčebné zaměření je individuální dle potřeby a přání klienta. Cíl – zdraví – je jeden, ale cest k němu je více, vybíráme tedy s klientem nejvhodnější cestu vedoucí ke zdraví.

Jako fyzioterapeut pracuji s technikami fyzioterapie, kraniosakrální terapie a reiki.

Reklamy